لیست اسامی دانش آموزان و فرهنگیان برتر مسابقات پرسش مهر 15 -  سال تحصیلی 94- 1393
/ 0 نظر / 18 بازدید

the end

     واین پایان ناخواسته ایست برای زمینی   که روزی خوشبخت زیستن را آرزو می کرد !
/ 0 نظر / 32 بازدید

فاصله

بهـانه بود زندگـی و زندگـی بهـانه ای بها کجادهدکسی به شعرعاشقانه ای طواف غم نموده راتبسم التیام نیست ومرغ پرشکـسته راخیال آب ودانه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 26 بازدید
تیر 96
1 پست
خرداد 94
1 پست
مرداد 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
بهمن 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
دی 88
1 پست
آبان 88
1 پست
شهریور 88
2 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
آذر 87
1 پست
مهر 87
2 پست
مرداد 87
2 پست
خرداد 87
4 پست
دی 86
1 پست
آبان 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
6 پست
دی 85
14 پست
مادادایو
1 پست
خنده
1 پست
گریه
1 پست
مودم
1 پست
رایانه
1 پست
ناریا
1 پست
خانه
1 پست
توریسم
2 پست
قدردان
13 پست
sos
2 پست
قدردان،
1 پست
نه
1 پست
شب
1 پست
عشق
3 پست
عدالت
1 پست
خودخواهی
1 پست
سربلند
1 پست
پرواز
1 پست
بازی
1 پست
فوتبال
1 پست